تبلیغات
رد پای خیال - عاشقانه....


رد پای خیال

هیچ کس همراه نیست،تنهای اول

دوباره تـ ــنها شده امـ

دوباره دلمـ هواۓ تـ ــو راکرده استـــ

خودکارمـ را از ابر پر مۓ کنمـ و برایتــ از بارانــ مۓ نویسمـ

به یاد شبۓ مۓ افتمـ که تـ ــو را میانــ شمعــ ها دیدمـ

دوباره مۓ خواهمـ به سوۓ تـ ـو بیایمـ

تـ ــو را کجا مۓتوانــ دید؟

دراواز شبـــ اویزهاۓ عاشقــ؟

درچشمانـــ یکــ اهوۓ مضطربــ ؟

درشاخه هاۓ مرجانــ قرمز؟

درسلامـ دختربچه اۓ که تازه نام تـ ــو را یاد گرفته استـــ ؟

دلمـ مۓ خواهد وقتی باغها بیدارند

براۓ تـ ــو نــامه بنویسمـ

و تـ ــو نامه هایمـ رابخوانۓ

وجوابـــ انها را بــه نشانۓ همه غریبانـــ جهان بفرستۓ

اۓ کاشــ مۓ توانستمـ تنهاییمـ رابرای تـ ــو معنا کنمـ

و از گوشه هاۓ افق برایتــ اواز بخوانمـ

مۓ ترسمـ روزۓ نتوانمـ بنویسمـ و دفترهایمـ خالۓ بمانند

وحرفــ هاۓ ناگفته امـ هرگز به دنیا نیایند

مۓ ترسمـ نتوانمـ بنویسمـ و کسۓ ادامه سرود قلبمـ را نشنود

مۓ ترسمـ نتوانمـ بنویسمـ

واخرینــ نامه امـ درسکوتۓ محضــ بمیرد

وتازه ترینــ شعرمـ به تـ ــو هدیه نشود

دوباره شبـــ دوباره طپشـــ این دل بۓ قرارمـ

دوباره سایه حرفهاۓ تـ ــو

که روۓ دیوار و به رو مۓ افتد

دلمـ مۓ خواهد همه دیوارها پنجره شوند

و منــ تـ ـو را در میانــ چشمهایمـ بنشانمـ

دوباره تنهایۓ و دوباره خودکارۓ که با همه ابرهاۓ عالمـ پرنمۓ شود

دوباره شبــ دوباره یاد تـ ــو

که این دلــ بۓقرار را بیدار نگه داشته استــ

دوباره شبــ دوباره تنهایۓ دوباره سکوتـــ

و دوباره منـــ و یکــ دنیا خاطره . . . .


نوشته شده در شنبه 30 مهر 1390 ساعت 09:43 ق.ظ توسط |bardia |نظرات |


قالب وبلاگ : فقط بهاربیست

 فال حافظ - فروشگاه اینترنتی - قالب وبلاگ